E-mail: office[at]evaluaririscuri.ro
autentificare
Evaluarea riscurilor
Locuri de muncă sigure şi sănătoase.
Evaluarea riscurilor
Locuri de muncă sigure şi sănătoase.
Cea mai importantă lege europeană relevantă pentru evaluarea riscurilor este Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE.

Această directivă a fost transpusă în legislaţia naţională prin LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 - a securităţii şi sănătăţii în muncă.
RESCONT evaluator
CERINŢE LEGALE
 
RESCONT evaluator
MANAGEMENTUL RISCULUI
 
RESCONT evaluator
TERMENI ŞI CONDIŢII